Vươn lên để thực hiện sứ mệnh của một dự án toàn diện khác biệt – Đắc địa –