Chủ đầu tư FLC Group cam kết tiến độ xây dựng dự án FLC Garden City đúng tiến độ