The Golden Palm là tổng hòa của mọi nhân tố từ đẳng cấp, sang trọng đến tinh sảo. Đây