Tại Thủ Đô, ngày càng xuất hiện nhiều Quần thể Căn hộ cao cấp, mang tới niềm tin và