CHI TIẾT LIÊN KẾT VÙNG CHUNG CƯ FLC GARDEN CITY – Dự án gần ngay mặt đường 70 tuyến