Mon City là một Khu đô thị có địa điểm cực kỳ đắc địa tại khu vực Mỹ Đinh,