Với mạch nguồn cảm xúc sáng kiến, kiến thiết tiến bộ, năng động và sang trọng theo đẳng cấp