là một ít các dự án BĐS đáng hầu hết độc nhất tại City biển Quy Nhơn. Tổ hợp