Vinhomes Trần Duy Hưng là phức hợp Căn hộ Tổ hợp chung cư cao cấp, văn phòng câu kết