nắm giữ mong mỏi đưa đến cho dân cư một không gian sống blue and chất lượng cao, Chung cư