Dự án Khu đô thị Thanh Xuân Complex nằm ở tại sô 6 đường Lê Văn Thiêm nơi được bình