Chung cư Hanoi Landmark Vạn Phúc là Nhà cao tầng mang tiếng vang béo tại thị trấn Thủ Đô từ