The Golden Palm Lê Văn Lương nằm ở tại dãy phố Lê Văn Lương  địa điểm đắc địa  ngay