Chung cư An Bình Phạm Văn Đồng là hạng mục Khu đô thị cần thiết nhất trong quy hoạch