Chủ đầu tư dự án FLC Garden City Đại Mỗ là Tập đoàn FLC Group. Một chủ đầu tư