Chung cư Roman Plaza Lê Văn Lương là một sản phẩm tâm huyết từ chủ đầu tư Hải Phát