Chủ đầu cơ IDB VIETNAM  sẽ mang tới một phức hợp giữa thương mại và căn hộ cao cấp