Tổ hợp chung cư Dự án One18 Ngọc Lâm nằm ngay tại số 298 Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm,