những năm 2017 Nam Long nhóm sẽ giữ vững hợp tác chiếm lĩnh hai nhà đầu tư Nhật là